เครื่องหมาย

อาหารนานาชาติ

สตาร์ทเครื่องทำน้ำ อุ่น

เรามีตาแดงทั้งร้อน และเย็นรับจัดงานแต่งงานของคุณไม่ว่าอาหารที่คุณต้องการให้บริการของคุณ gustes
starter2

ไฟเครื่องทำน้ำ อุ่น

คู่รักและแขกหวังขนมในงานแต่งงานในปัจจุบัน
งานแต่งงานแบบครบวงจรหลัก

Canapes

ทุกคนรักและขนาดกว้างขวางดีว่าพวกเขาไม่สามารถหรือไม่ เรามีความคิดขนาดกว้างขวางให้คุณเลือกมากมาย

ของหวาน

คู่รักและแขกหวังขนมในงานแต่งงานในปัจจุบัน
ขนม